Privacy statement

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.vooruitzenden.nl) onderdeel van RSG Workpeople hierna verder te noemen als Vooruitzenden is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 66270723. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Functioneren van deze website

RSG garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Vooruitzenden.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Vooruitzenden of door u aan Vooruitzenden middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Vooruitzenden
Vooruitzenden geeft de bezoeker van deze site NIET de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Vooruitzenden verstrekt, worden opgenomen in de database van Vooruitzenden. Deze gegevens worden door Vooruitzenden gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatieve, promotiecampagnes i.v.m. onze diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijdering recht